• home
  • event
  • Orgel Punkt Drei
Kultur
Kalender
Dresden
und
Umgebung
18 Tuesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Klassik |

Orgel Punkt Drei – Kreuzkirche Dresden | all events

Apr 23, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
23/04/2019 15:00 23/04/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 25, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
25/04/2019 15:00 25/04/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 30, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
30/04/2019 15:00 30/04/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 2, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
02/05/2019 15:00 02/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 7, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
07/05/2019 15:00 07/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 9, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
09/05/2019 15:00 09/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 14, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
14/05/2019 15:00 14/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 16, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
16/05/2019 15:00 16/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 21, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
21/05/2019 15:00 21/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 23, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
23/05/2019 15:00 23/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 28, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
28/05/2019 15:00 28/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 30, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
30/05/2019 15:00 30/05/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 4, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
04/06/2019 15:00 04/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 6, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
06/06/2019 15:00 06/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 11, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
11/06/2019 15:00 11/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 13, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
13/06/2019 15:00 13/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 18, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
18/06/2019 15:00 18/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 20, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
20/06/2019 15:00 20/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 25, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
25/06/2019 15:00 25/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 27, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
27/06/2019 15:00 27/06/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 2, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
02/07/2019 15:00 02/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 4, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
04/07/2019 15:00 04/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 9, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
09/07/2019 15:00 09/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 11, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
11/07/2019 15:00 11/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 16, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
16/07/2019 15:00 16/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 18, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
18/07/2019 15:00 18/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 23, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
23/07/2019 15:00 23/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 25, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
25/07/2019 15:00 25/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 30, 2019 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
30/07/2019 15:00 30/07/2019 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY