• home
  • event
  • Orgel Punkt Drei
Kultur
Kalender
Dresden
und
Umgebung
16 Monday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Klassik |

Orgel Punkt Drei – Kreuzkirche Dresden | all events

Apr 14, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
14/04/2020 15:00 14/04/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 16, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
16/04/2020 15:00 16/04/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 21, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
21/04/2020 15:00 21/04/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 23, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
23/04/2020 15:00 23/04/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 28, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
28/04/2020 15:00 28/04/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Apr 30, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
30/04/2020 15:00 30/04/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 5, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
05/05/2020 15:00 05/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 7, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
07/05/2020 15:00 07/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 12, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
12/05/2020 15:00 12/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 14, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
14/05/2020 15:00 14/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 19, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
19/05/2020 15:00 19/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 21, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
21/05/2020 15:00 21/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 26, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
26/05/2020 15:00 26/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
May 28, 2020 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
28/05/2020 15:00 28/05/2020 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY