• home
  • event
  • Orgel Punkt Drei
Kultur
Kalender
Dresden
und
Umgebung
22 Friday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
Klassik |

Orgel Punkt Drei – Kreuzkirche Dresden | all events

Jun 26, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
26/06/2018 15:00 26/06/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jun 28, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
28/06/2018 15:00 28/06/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 3, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
03/07/2018 15:00 03/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 5, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
05/07/2018 15:00 05/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 10, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
10/07/2018 15:00 10/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 12, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
12/07/2018 15:00 12/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 17, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
17/07/2018 15:00 17/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 19, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
19/07/2018 15:00 19/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 24, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
24/07/2018 15:00 24/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 26, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
26/07/2018 15:00 26/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Jul 31, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
31/07/2018 15:00 31/07/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 2, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
02/08/2018 15:00 02/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 7, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
07/08/2018 15:00 07/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 9, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
09/08/2018 15:00 09/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 14, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
14/08/2018 15:00 14/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 16, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
16/08/2018 15:00 16/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 21, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
21/08/2018 15:00 21/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 23, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
23/08/2018 15:00 23/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 28, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
28/08/2018 15:00 28/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Aug 30, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
30/08/2018 15:00 30/08/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 4, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
04/09/2018 15:00 04/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 6, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
06/09/2018 15:00 06/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 11, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
11/09/2018 15:00 11/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 13, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
13/09/2018 15:00 13/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 18, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
18/09/2018 15:00 18/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 20, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
20/09/2018 15:00 20/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 25, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
25/09/2018 15:00 25/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Sep 27, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
27/09/2018 15:00 27/09/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 2, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
02/10/2018 15:00 02/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 4, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
04/10/2018 15:00 04/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 9, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
09/10/2018 15:00 09/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 11, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
11/10/2018 15:00 11/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 16, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
16/10/2018 15:00 16/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 18, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
18/10/2018 15:00 18/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 23, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
23/10/2018 15:00 23/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 25, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
25/10/2018 15:00 25/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Oct 30, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
30/10/2018 15:00 30/10/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 1, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
01/11/2018 15:00 01/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 6, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
06/11/2018 15:00 06/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 8, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
08/11/2018 15:00 08/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 13, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
13/11/2018 15:00 13/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 15, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
15/11/2018 15:00 15/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 20, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
20/11/2018 15:00 20/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 22, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
22/11/2018 15:00 22/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY
Nov 27, 2018 15:00
details www.kreuzkirche-dresden.de
location Kreuzkirche Dresden
Altmarkt (tram 1, 2, 4)
Prager Straße (bus 62; tram 8, 9, 11, 12)
27/11/2018 15:00 27/11/2018 17:00 Kulturkalender Dresden info@kulturkalender-dresden.de Orgel Punkt Drei Kreuzkirche Dresden 38 DD/MM/YYYY